Sverige i tiden


Som rubriken antyder är det här man kan läsa om Sveriges och Sveriges städers historia. Det är mycket intressant att känna till något om historian i den svenska stad man besöker på semestern. Så kan det till exempel vara av värde att veta att björkarna, som Umeå har så gott om, planterades för att förhindra att elden spred sig mellan husen vid en eventuell stor stadsbrand.

Något som de flesta städer i Sverige har fått uppleva under tidens gång är mycket stora bränder. Umeå brann ned totalt år 1888 och Sundsvall drabbades också av en förödande brand. Det fanns en liten ångbåt som tuffade fram i vattnen kring Sundsvall och man tror att en gnista från båtens skorsten startade den fruktansvärda branden år 1888. Denna båt kom sedan att kallas för “Mordbrännaren”. Man anser att branden i Sundsvall är den största brand som någonsin drabbat en svensk stad. Det kan tyckas underligt att bägge dessa stora bränder i Umeå och Sundsvall utbröt med bara några dagars mellanrum. Husen byggdes på denna tid i trä och efter många stora bränder beslutade man sig för att bygga upp städerna i ett annat material.

Något som påverkat många av våra svenska städer i söder är de många krigen med Danmark. Långa tider har gränsen mot Danmark gått en bit upp i landet. Skåne och Blekinge hörde länge till Danmark och några städer i närheten av gränsen påverkades av detta både på gott och ont. Vissa städer blomstrade under denna tid på grund av att de blev till handelsstäder vid gränserna. När sedan Skåne och Blekinge blev svenska områden tappade dessa stora handelsstäder mycket av sina inkomster. Kalmar har bitvis tillhört Danmark och vid vissa tillfällen tillhört Sverige. Det stora Kalmar slott betraktades vissa perioder som "Sveriges Nyckel" då det skulle skydda Sverige från de stridande danskarna.

Den spanska sjukan drabbade Sverige svårt i början av 1900-talet. Närmare 40 000 människor dukade under i den fruktade farsoten vid denna tid. Den stad som drabbades hårdast av spanska sjukan var underligt nog Östersund. Man kan tycka att denna stad var såpass isolerad i fjällvärlden att den skulle klarat sig bättre än de städer i Sverige som låg närmare Europa. Så var inte fallet och staden kom att kallas för "Spanska sjukans huvudstad". Den allra första människa som rapporterades att ha dött av Spanska sjukan upptäcktes i Spanien och det var detta fall som gav sjukan sitt namn.

I gamla tider bodde människor långt ifrån varandra och när de skulle träffas, vid till exempel kyrkbesök, fick man färdas långa sträckor. Detta var särskilt vanligt i Norrland. Vid dop, begravning eller giftermål besökte man kyrkan i byn. Ofta var man tvungen att ta sig fram efter mycket svåra vägar med häst och vagn eller kanske genom att vandra. Detta var också fallet då man skulle till kyrkan för en vanlig söndagsgudstjänst. Eftersom avstånden var långa kunde man inte hinna fram och tillbaka under samma dag. I områdena kring kyrkorna byggdes då små stugor där kyrkbesökarna kunde övernatta. Detta har resulterat i att det i Sverige finns många städer som fortfarande har sina gamla kyrkbyar kvar. Några sådana byar är mycket välbevarade och har blivit stora sevärdheter. På detta vis har Gammelstads kyrkstad i Luleå vuxit fram och här har man också lyckats bevara den gamla kyrkstaden intakt. Här är det fantastiskt att vandra omkring och uppleva hur människor levde för länge sedan.


Copyright © AM Sökmotorkonsult, Kontakt